Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48000
Nhan đề: Histamin & thuốc kháng histamin
Tác giả: Lê, Quốc Thịnh
Từ khoá: Histamin
Thuốc kháng histamine
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 624 .- Tr.06-07
Tóm tắt: Nội dung bài viết xoay quanh: (1) Histamine là gì? (2) Các thuốc kháng histamin.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48000
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.07 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.