Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48006
Title: ứng dụng mô hình Canslim nhằm lựa chọn cổ phiếu đầu tư trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Trần, Minh Nhật
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu tổng quan về Thị trường Chứng Khoán Việt Nam và ứng dụng mô hình CANSLIM theo 3 “hòn đá tảng” nhằm lọc ra danh mục cổ phiếu. Nhận định từng mã cổ phiếu đã lọc bằng cả hai phương pháp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Sau đó đánh giá cổ phiếu theo từng mức độ “khẩu vị rủi ro” của nhà đầu tư.
Description: 181 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48006
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.232.160


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.