Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48006
Nhan đề: ứng dụng mô hình Canslim nhằm lựa chọn cổ phiếu đầu tư trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Trần, Minh Nhật
Từ khoá: Tài chính - Ngân hàng
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan về Thị trường Chứng Khoán Việt Nam và ứng dụng mô hình CANSLIM theo 3 “hòn đá tảng” nhằm lọc ra danh mục cổ phiếu. Nhận định từng mã cổ phiếu đã lọc bằng cả hai phương pháp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Sau đó đánh giá cổ phiếu theo từng mức độ “khẩu vị rủi ro” của nhà đầu tư.
Mô tả: 181 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48006
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.91.54


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.