Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48030
Title: 10 sự kiện kế toán và kiểm toán Việt Nam nổi bật năm 2020 (do Tạp chí Kế toán và Kiểm toán bình chọn)
Keywords: Sự kiện
Kế toán
Kiểm toán
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 01+02 .- Tr.7-9
Abstract: Hội nghị Ban Chấp hành Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) lần thứ III, Khóa VI, đã được tổ chức ngày 19/6/2020 tại Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất chủ trương, biện pháp thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động của Hội thành viên, chương trình đào tạo, bôi dưỡng chứng chỉ nghề nghiệp kế toán, các biện pháp đẩy mạnh hoạt động hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp trong nước và ngoài nước, về kế hoạch tổ chức Đại hội của hai tổ chức thành viên: Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc và Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam (VICA).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48030
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.