Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48031
Nhan đề: Cấy ghép tế bào gốc chữa trị ung thư máu
Tác giả: Nguyễn, Văn Thông
Từ khoá: Cấy ghép
Tế bào gốc
Ung thư máu
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 624 .- Tr.28-29
Tóm tắt: Nội dung bài viết xoay quanh những nội dung chính: (1) Cấy ghép tế bào gốc là gì? (2) Vì sao cần phải cấy ghép tế bào gốc? (3) Cấy ghép tế bào gốc thường là “kế hoạch B”. (4) Cấy ghép tế bào gốc thường là “kế hoạch B”. (5) Xuất xứ của tế bào gốc. (6) Từ máu cuống rốn. (7) Tìm kiếm sự tương hợp. (8) Thu hoạch tế bào gốc. (9) Chỉ định cấy ghép “mini”. (10) Cơ chế phức tạp, kỹ thuật đơn giản. (11) Chờ đợi tế bào gốc hoạt động. (12) Dưỡng bệnh sau cấy ghép tế bào gốc và (13) Những nguy cơ có thể gặp sau cấy ghép.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48031
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.