Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48031
Title: Cấy ghép tế bào gốc chữa trị ung thư máu
Authors: Nguyễn, Văn Thông
Keywords: Cấy ghép
Tế bào gốc
Ung thư máu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 624 .- Tr.28-29
Abstract: Nội dung bài viết xoay quanh những nội dung chính: (1) Cấy ghép tế bào gốc là gì? (2) Vì sao cần phải cấy ghép tế bào gốc? (3) Cấy ghép tế bào gốc thường là “kế hoạch B”. (4) Cấy ghép tế bào gốc thường là “kế hoạch B”. (5) Xuất xứ của tế bào gốc. (6) Từ máu cuống rốn. (7) Tìm kiếm sự tương hợp. (8) Thu hoạch tế bào gốc. (9) Chỉ định cấy ghép “mini”. (10) Cơ chế phức tạp, kỹ thuật đơn giản. (11) Chờ đợi tế bào gốc hoạt động. (12) Dưỡng bệnh sau cấy ghép tế bào gốc và (13) Những nguy cơ có thể gặp sau cấy ghép.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48031
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.