Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48047
Nhan đề: Không hút thuốc lá khi dùng thuốc chữa bệnh
Tác giả: Bùi, Văn Uy
Từ khoá: Thuốc lá
Hút thuốc
Thuốc chữa bệnh
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 626 .- Tr.10-11
Tóm tắt: Nhiều chất trong khói thuốc lá sẽ tương tác với thuốc chữa bệnh làm cho thuốc chữa bệnh giảm hay mất hiệu lực. Đó là lý do khi dùng thuốc chữa bệnh thì không được hút thuốc lá.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48047
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.