Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48059
Title: Công dụng của cây Hổ vĩ
Authors: Trần, Công Khánh
Keywords: Cây hỗ vĩ
Công dụng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 626 .- Tr.15
Abstract: Hỗ vĩ, một cây thường được trồng làm cảnh ở khắp nơi, trong đó có công viên, công sở và gia đình. Bài viết mô tả hình dáng, thành phần hóa học, tác dụng, công dụng của hỗ vĩ chưa ho, khản tiếng, viêm họng v.v…
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48059
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
368.1 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.