Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48085
Nhan đề: Người cao tuổi cần chú ý gì khi dùng calci
Tác giả: Bùi, Văn Uy
Từ khoá: Người cao tuổi
Dùng calci
Chú ý
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 627 .- Tr.12-13
Tóm tắt: Trước đây, vì ngộ nhận calci sẽ cải thiện được bệnh loãng xương tuổi già mà người ta khuyến khích dùng với quan niệm “calci là chiếc gậy của tuổi già”. Ngày nay, sau nhiều nghiên cứu khoa học, quan niệm đó không còn đúng nữa.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48085
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.