Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48099
Title: Cây Bạch đậu khấu
Authors: Trần, Công Khánh
Keywords: Cây Bạch đậu khấu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 627 .- Tr.18
Abstract: Bài viết mô tả nguồn gốc, đặc điểm, hình dáng, thành phần hóa học của Cây Bạch đậu khấu. Một số bài viết có vị Bạch đậu khấu như: chữa lợm giọng, muốn nôn, giải độc do rượu, say rượu không tỉnh, phụ nữ sau khi sinh hay ợ, nấc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48099
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
437.85 kBAdobe PDF
Your IP: 3.233.242.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.