Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/481
Title: KH&CN là động lực, là nền tảng của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước
Authors: Phạm, Ngọc Linh
Keywords: Khoa học và công nghệ
Công nghiệp hóa - hiện đại hóa
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 1 .- Tr.15-19
Abstract: Sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ (KH&CN) trên thế giới trong những năm gần đây, đặc biệt là sự xuất hiện của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, có khả năng tạo ra những thành tựu mang tính đột phá khó dự báo trước và có ảnh hưởng to lớn tới mọi mặt của đời sống xã hội loài người. Nhờ những đóng góp to lớn của KH&CN, của cải và phúc lợi xã hội nhiều nước trên thế giới tăng đột biến, lối sống và phương thức sản xuất biến đổi tích cực đến không ngờ, chất lượng cuộc sống được nâng cao. Dù là quốc gia phát triển hay đang phát triển cũng đều sử dụng KH&CN như là vũ khí chiến lược nhằm đảm bảo vị thế của mình trên thế giới và giữ vững an ninh quốc gia. Việt Nam đang bước vào thời kỳ thực hiện đầy đủ các cam kết trong cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập quốc tế với tầm mức sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước. Trong điều kiện đó, các rào cản, bảo hộ cho sản xuất, hàng hóa sẽ bắt buộc phải hủy bỏ. Để phát triển sản xuất trong nước, giữ vững độc lập tự chủ về kinh tế, không có con đường nào khác là tăng cường đầu tư cho KH&CN, phải coi KH&CN là "động lực quan trọng nhất" của sự nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH , HĐH) đất nước.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/481
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.26 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.