Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48123
Title: Ngôn ngữ lạc quan của báo cáo thường niên và tài trợ doanh nghiệp: Bằng chứng lạc quan tại Việt Nam
Authors: Trần, Thị Hải Lý
Lê, Thị Phương Vy
Phùng, Đức Nam
Keywords: Đòn bẩy
Sự lạc quan của nhà quản lý
Sắc thái ngôn ngữ
Báo cáo thường niên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 12 .- Tr.05-24
Abstract: Bài viết này nhằm mục đích tìm hiểu xem liệu sự lạc quan của các nhà quản lý có ảnh hưởng lên đòn bẩy tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam hay không bằng cách sử dụng dữ liệu trong giai đoạn 2010-2016. Nhóm tác giả sử dụng cách tiếp cận mới để đo lường tâm lý lạc quan của nhà quản lý, đó là dựa vào sắc thái ngôn ngữ trong phần văn bản của báo cáo thường niên. Bằng phương pháp hồi quy hiệu ứng cố định trên dữ liệu dạng bảng, nghiên cứu tìm thấy các doanh nghiệp được điều hành bởi các nhà quản lý lạc quan có một tỷ lệ nợ cao hơn, đồng thời có xu hướng gia tăng tài trợ nợ bên ngoài khi đối diện với tình trạng thâm hụt tài chính. Kết quả này phù hợp với các lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm trước đây về hành vi tài trợ tuân theo lý thuyết trật tự phân hạng khi nhà quản lý có xu hướng quá lạc quan. Kết quả của nghiên cứu này cũng hàm ý cho các nghiên cứu về sau, cũng như cho thị trường rằng: Việc xem xét các nhân tố có vai trò quan trọng đối với việc lựa chọn cấu trúc vốn không nên chỉ giới hạn trong khuôn khổ các nhân tố cơ bản mà cần lưu ý tới các đặc điểm tâm lý của nhà quản lý.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48123
ISSN: 2615-9104
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.62 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.94.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.