Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48151
Title: Định hình tổng quan phát triển kinh tế - xã hội vùng đô thị TP. Hồ Chí Minh trong điều kiện biến đổi khí hậu
Authors: Hồ, Thị Phương Thảo
Nguyễn, Hồ Việt Anh
Keywords: Định hình tổng quan phát triển kinh tế
TP. Hồ Chí Minh
Trong điều kiện biến đổi khí hậu
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 03 .- Tr.21-23
Abstract: Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích 2.095 km², nằm trong tọa độ địa lý khoảng 10°10’-10°38’ vĩ độ Bắc và 106°22’-106°54’ kinh độ Đông. TP. Hồ Chi Minh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ, gồm 9 tỉnh và thành phố, có bán kính ảnh hưởng từ 150 đến 200 km và là trung tâm khu vực Đông Nam Á, gần tuyến hàng hải quốc tế, có cảng nước sâu và sân bay quốc tế. Đây là vùng ít bị bão lũ, có nguồn tài nguyên phong phú và tiềm năng phát triển du lịch. Nhỏ tính năng động, TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, đóng góp 21,3% GDP và 29,38% tổng thu ngân sách của cả nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48151
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.234.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.