Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48160
Nhan đề: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Agribank Chi nhánh Phú Tân, tỉnh An Giang
Tác giả: Tô, Thiện Hiền
Từ khoá: Ngân hàng nông nghiệp
Hoạt động kinh doanh
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 05 .- Tr.94-96
Tóm tắt: Bài viết khái quát thực trạng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Tân, tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt là Agribank Phú Tân) trong giai đoạn 2017-2019. Từ đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Agribank Phú Tân trong giai đoạn tới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48160
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.