Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48171
Title: Xây dựng mô hình ra quyết định đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Nguyễn, Đăng Minh
Keywords: Ra quyết định quản trị
Đổi mới công nghệ
Quản trị Tinh gọn
Made in Vietnam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 02 .- Tr.05-25
Abstract: Mục đích nghiên cứu này là xây dựng mô hình ra quyết định, quản trị khoa học hỗ trợ quá trình ra quyết định đổi mới công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam một cách khoa học và hiệu quả. Mô hình đề xuất được xây dựng trên nền tảng lý luận của mô hình ra quyết định quản trị theo tư duy Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam và từ kết quả nghiên cứu thực tiễn hoạt động ra quyết định đổi mới công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam tại doanh nghiệp hiện nay. Nghiên cứu có giá trị tham khảo cho các nhà quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48171
ISSN: 2615-9104
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.1 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.