Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48174
Title: Đánh giá khả năng làm thức ăn từ bột thịt gà thủy phân cho tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)
Authors: Châu, Tài Tảo
Hồ, Minh Trí
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng giảm lượng protein bột cá bằng protein bột thịt gà (CPH) trong khẩu phần ăn của tôm thẻ chân trắng giai đoạn nuôi thương phẩm. Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức. Nghiệm thức đối chứng sử dụng hoàn toàn protein bột cá (0% CPH) và nghiệm thức chỉ sử dụng protein CPH (0% bột cá), các nghiệm thức còn lại sử dụng protein CPH thay thế protein bột cá với mức thay thế lần lượt là 2%, 4%, 6%. Bể nuôi tôm có thể tích 500L có độ mặn 15‰ mật độ 50 con/m3. Sau 45 ngày nuôi, tôm ở nghiệm thức bổ sung 6% CPH có khối lượng lớn nhất, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức đối chứng và nghiệm thức 2% CPH, nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại. Tỷ lệ sống của tôm lớn nhất ở nghiệm thức 6% CPH,nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với các nghiệm thức còn lại, năng suất của tôm cao nhất ở nghiệm thức 6% CPH khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với nghiệm thức 2% CPH và 4% CPH, nhưng khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Qua đó cho thấy nghiệm thức bổ sung 6% CPH là tốt nhất.
Description: 14tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48174
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
660.02 kBAdobe PDF
Your IP: 52.91.0.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.