Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48176
Nhan đề: Dùng thuốc khi bị đau nửa đầu
Tác giả: Bùi, Văn Uy
Từ khoá: Dùng thuốc
Đau nửa đầu
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 629 .- Tr.08-09
Tóm tắt: Bài viết cung cấp những nội dung (1) Một vài điểm cần biết về bệnh đau nửa đầu. (2) Các thuốc dùng trong đau nửa đầu.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48176
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
381.2 kBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.