Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48185
Title: Cây Chỉ cụ
Authors: Nguyễn, Thọ Biên
Keywords: Cây Chỉ cụ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 629 .- Tr.15
Abstract: Bài viết mô tả nguồn gốc, đặc điểm tính chất của cây Chỉ cụ. Công dụng của cây Chỉ cụ theo y học hiện đại và y học cổ truyền. Ngoài việc làm thuốc, cuống và quả của Chỉ cụ có vị ngọt, thơm có thể ăn sống hoặc nấu chín.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48185
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
212.37 kBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.