Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48185
Nhan đề: Cây Chỉ cụ
Tác giả: Nguyễn, Thọ Biên
Từ khoá: Cây Chỉ cụ
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 629 .- Tr.15
Tóm tắt: Bài viết mô tả nguồn gốc, đặc điểm tính chất của cây Chỉ cụ. Công dụng của cây Chỉ cụ theo y học hiện đại và y học cổ truyền. Ngoài việc làm thuốc, cuống và quả của Chỉ cụ có vị ngọt, thơm có thể ăn sống hoặc nấu chín.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48185
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
212.37 kBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.