Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48190
Title: Ảnh hưởng của các chiến thuật marketing quan hệ tới mong đợi quyền được phục vụ đặc biệt của khách hàng
Authors: Trần, Thị Bích Hạnh
Vũ, Anh Dũng
Keywords: Chiến thuật marketing quan hệ
Quyền được phục vụ đặc biệt
Thư điện tử
Thưởng quà
Giao tiếp cá nhân
Đối xử đặc biệt
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 03 .- Tr.50-67
Abstract: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các chiến thuật marketing quan hệ doanh nghiệp (bao gồm: Gửi thư điện tử / tin nhắn, thưởng quà, giao tiếp cá nhân, và đối xử đặc biệt) đến mong đợi quyền được phục vụ đặc biệt của khách hàng. Số liệu được lấy bằng phiếu điều tra trên 283 khách hàng từ 12 cửa hàng mỹ phẩm và spa tại Hà Nội. Kết quả phân tích cho thấy thư điện tử / tin nhắn không có ảnh hưởng đáng kể lên mong đợi quyền được phục vụ của khách hàng. Tuy nhiên, chiến thuật thưởng quà, giao tiếp cá nhân và đối xử đặc biệt có ảnh hưởng dương quan trọng tới mong đợi quyền được phục vụ đặc biệt của khách hàng. Cuối cùng, nghiên cứu đưa ra một số hàm ý chính sách về quản lý mối quan hệ với khách hàng cho các doanh nghiệp và hướng nghiên cứu tiếp theo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48190
ISSN: 2615-9104
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.