Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48203
Title: Tác hại của thuốc giả
Authors: Nguyễn, Hữu Đức
Keywords: Thuốc giả
Tác hại
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 630 .- Tr.05-06
Abstract: Thuốc giả, bao gồm cả thực phẩm chức năng giả, không chỉ là mối nguy hại ở nước ta mà trên toàn thế giới. Thuốc giả là sản phẩm được gắn nhãn hiệu sai một cách gian dối và có chủ đích về đặc tính hoặc nguồn gốc. Thuốc giả có thể bao gồm sản phẩm chứa đúng hoặc sai hoạt chất, không có hoạt chất hoặc không đủ hàm lượng hoạt chất hoặc với bao bì giả.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48203
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
949.35 kBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.