Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48203
Nhan đề: Tác hại của thuốc giả
Tác giả: Nguyễn, Hữu Đức
Từ khoá: Thuốc giả
Tác hại
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 630 .- Tr.05-06
Tóm tắt: Thuốc giả, bao gồm cả thực phẩm chức năng giả, không chỉ là mối nguy hại ở nước ta mà trên toàn thế giới. Thuốc giả là sản phẩm được gắn nhãn hiệu sai một cách gian dối và có chủ đích về đặc tính hoặc nguồn gốc. Thuốc giả có thể bao gồm sản phẩm chứa đúng hoặc sai hoạt chất, không có hoạt chất hoặc không đủ hàm lượng hoạt chất hoặc với bao bì giả.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48203
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
949.35 kBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.