Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48229
Title: Niêm yết chéo tại các sàn giao dịch châu Á: Kinh nghiệm từ thị trường chứng khoán Singapore
Authors: Nguyễn, Thu Thủy
Trần, Tú Uyên
Keywords: Thị trường chứng khoán châu Á
Sở giao dịch
Doanh nghiệp niêm yết
Singapore
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 01 .- Tr.27-36
Abstract: Với nhiều thách thức về quy định niêm yết chéo cũng như các khoản chi phí liên quan, doanh nghiệp Việt Nam hiện nay gặp nhiều khó khăn khi mong muốn đưa chứng khoán của mình niêm yết trên thị trường nước ngoài. Bài viết này giới thiệu tổng quan thực tiễn tại các thị trường chứng khoán châu Á và quy định của họ trong việc niêm yết chéo. Đặc biệt, bài viết phân tích sâu trường hợp thị trường chứng khoán Singapore với cơ chế chính sách cụ thể, đồng thời làm rõ kinh nghiệm của một số doanh nghiệp quốc tế khi niêm yết thành công tại Singapore, nhằm rút ra các bài học hữu ích cho các doanh nghiệp Việt Nam khi muốn tham gia vào thị trường chứng khoán nước ngoài.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48229
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.