Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48234
Title: Ước tính sự sẵn lòng chi trả của người tiêu dùng dành cho việc sử dụng túi Nylon thân thiện với môi trường ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Authors: Nguyễn, Thúy Hằng
Nguyễn, Thị Diễm My
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Ước tính sự sẵn lòng chi trả của người tiêu dùng dành cho việc sử dụng túi nylon thân thiện với môi trường cho một lần đi chợ ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng đạt lợi ích tốt hơn.
Description: 75 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48234
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.117.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.