Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48242
Title: Nhận diện cơ hội và thách thức trong quan hệ kinh tế Việt Nam – Ấn Độ
Authors: Ngô, Xuân Bình
Keywords: Quan hệ kinh tế
Đối tác chiến lược toàn diện
Việt Nam
Ấn Độ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 01 .- Tr.51-59
Abstract: Trong bản tuyên bố chung Việt Nam - Ấn Độ năm 2016, hai nước xác định tăng cường hợp tác kinh tế là mục tiêu chiến lược trong Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ. Kể từ tháng 3 năm 2018, hợp tác kinh tế trở thành mục tiêu chiến lược, thành tố cốt lõi trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và cần thiết đối với việc tăng cường quan hệ song phương nói chung. Hiện nay, Việt Nam và Ấn Độ đang đứng trước nhiều cơ hội và đối mặt với nhiều thách thức. Hai quốc gia cần phải làm gì để khai thác tốt các cơ hội và kiềm chế những thách thức đó.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48242
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.