Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48249
Title: Ảnh hưởng của lãnh đạo chuyển đổi xanh đến hiệu suất phát triển sản phẩm xanh: Trường hợp các trang trại nông nghiệp ỏe vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Huỳnh, Phương Khanh
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích sự ảnh hưởng của lãnh đạo chuyển đổi xanh đến hiệu suất phát triển sản phẩm xanh trong trường hợp các trang trại nông nghiệp ở vùng ĐBSCL, từ đó đề xuất hàm ý quản trị để thúc đẩy hiệu suất phát triển sản phẩm xanh trong các trang trại nông nghiệp vùng ĐBSCL.
Description: 74 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48249
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.