Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4824
Nhan đề: Government Ownership and Firm Performance: The Case of Vietnam
Tác giả: Ngô, Mỹ Trân
Nonneman, Walter
Jorissen, Ann
Từ khoá: Government ownership
Firm performance
Dynamic model andinteraction effect JEL Classifications
Năm xuất bản: 2014
Tùng thư/Số báo cáo: International Journal of Economics and Financial Issues;4 .- p.628-650
Tóm tắt: This study extends some predictions from a game theoretical model which evaluates the net effect of government ownership on firm performance and empirically tests these predictions using a panel dataset of Vietnamese firms in the period 2004-2012. The empirical results estimated from static and dynamic models confirm our propositions of a negative effect of state ownership on firm profitability and labor productivity. Furthermore, this study documents a moderating role of firm size in the relationship between state shareholding and the performance of firms with higher state ownership in larger firms enhancing profitability and labor productivity.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4824
ISSN: 2146-4138
Bộ sưu tập: Tạp chí quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.25 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.