Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48256
Title: Thực trạng đáp ứng sự hài lòng của khách du lịch ở Bắc Ninh: Nghiên cứu điều tra không gian vùng
Authors: Lê, Thanh Tùng
Keywords: Phát triển du lịch
Du lịch Bắc Ninh
Sự hài lòng khách du lịch
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 02 .- Tr.86-95
Abstract: Bài viết nghiên cứu điều tra thực trạng đáp ứng sự hài lòng du khách của du lịch Bắc Ninh, chỉ ra những tiêu chí đã đáp ứng tốt, những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách khi đến Bắc Ninh, những khó khăn của địa phương trong phát triển du lịch.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48256
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.65 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.