Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48266
Title: Điều chỉnh tăng giá điện năm 2019: Đảm bảo an ninh trong cung cấp và hướng tới sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng
Authors: Bùi, Xuân Hồi
Keywords: Giá điện
Chính sách giá năng lượng
Quy định của chính phủ
Hiệu quả năng lượng
Quản lý kinh tế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 03 .- Tr.50-55
Abstract: Bài viết đưa ra những phân tích các vấn đề xung quanh quyết định tăng giá của Chính phủ thêm 8,36% trên cơ sở những đánh giá hiện trạng về cung cầu trong ngành điện, các đặc trưng kinh tế kỹ thuật, sự khác biệt trong sản xuất kinh doanh điện năng để từ đó có những khuyến nghị hợp lý cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam và người tiêu dùng trong mục tiêu đảm bảo an ninh trong cung cấp điện năng và sử dụng hiệu quả tiết kiệm năng lượng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48266
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.11 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.145.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.