Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48272
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp thực phẩm Pataya (VN)
Authors: Lê, Trung Ngọc Phát
Trương, Mỹ Tiên
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH công nghiệp thực phẩm PATAYA (VN) giai đoạn năm 2017 đến năm 2019. Đánh giá các yếu tố bên ngoài tác động đến hoạt động kinh doanh của công ty TNHH CNTP PATAYA (VN)
Description: 63 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48272
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.