Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48275
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh công ty cổ phần nhiên liệu Tây Đô (TFC)
Authors: Lê, Trung Ngọc Phát
Phạm, Hồng Thiệu
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Tây Đô (TFC) giai đoạn 2017- 2019 và 06 tháng đầu năm 2020 tại thành phố Cần Thơ. Từ kết quả phân tích đó tác giả sẽ đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh cho công ty trong tương lai.
Description: 87 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48275
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.242.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.