Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48298
Title: Công nghệ Blockchain - xu hướng phát triển tất yếu trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam
Authors: Đàm, Thanh Tú
Đỗ, Thế Dương
Nguyễn, Phương Lan
Trần, Thị Hương Trà
Keywords: Công nghệ Blockchain
Xu thế phát triển
Ngân hàng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 02 .- Tr.29-33
Abstract: Sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008, Saftoshi - người mà danh tính thật sự vẫn còn là một ẩn số đã phát hành “sách trắng” Bitcoin, mô tả một phiên bản “tiền mật mã ngang hàng”. Tại thời điểm đó, người ta chỉ biết đến Bitcoin và công nghệ đứng sau nó thì chưa có tiếng vang như thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, từ năm 2008 đến nay Blockchain đã được phát triển và cải tiến trở thành một trong những công nghệ đột phá lớn nhất với tiềm năng ảnh hưởng rộng lớn tới mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực từ tài chính đến Sản xuất kinh doanh và thậm chí là cả ngành giáo dục. Bài viết sau giới thiệu về công nghệ Blockchain và trường hợp ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng cũng như những thách thức đặt ra đối với Việt Nam trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48298
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.135.146


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.