Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48305
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng tại hệ thống cửa hàng trà sữa chin trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Nguyễn, Hoàng Hiển
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá và phân tích các yếu tố quan trọng làm ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn các sản phẩm tại hệ thống trà sữa Chin, từ đó đề xuất các giải pháp làm thu hút khách hàng cho các cửa hàng thuộc hệ thống Chin tại thị trường trà sữa Thành phố Cần Thơ.
Description: 89 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48305
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.