Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48319
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân ngoại trú đối với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bệnh viện đa khoa quận Ô Môn
Authors: Thạch, Keo Sa Rate
Nguyễn, Hoàng Trân
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT tại bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ KCB tại bệnh viện quận Ô Môn
Description: 118 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48319
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.