Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48325
Title: Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ ATM của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Đô thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thanh Bình
Nguyễn, Thị Lan Anh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ ATM của BIDV Tây Đô tại thành phố Cần Thơ. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ ATM của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Đô.
Description: 106 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48325
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.