Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48344
Title: Xây dựng năng lực cạnh tranh vùng: Nghiên cứu từ các lý thuyết kinh tế liên quan
Authors: Đặng, Thị Phương Hoa
Phạm, Thị Tâm
Keywords: Năng lực cạnh tranh vùng
Phát triển vùng
Lý thuyết vùng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 05 .- Tr.03-13
Abstract: Bài viết chắc lọc các lý thuyết kinh tế học về khả năng cạnh tranh vùng, phân tích các khái niệm và yếu tố hữu ích để xác định và xây dựng tiêu chí đánh giá khả năng cạnh tranh vùng, từ đó đưa ra cái nhìn khách quan về sự cần thiết xây dựng năng lực cạnh tranh vùng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48344
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.231.217.107


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.