Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48370
Title: Biển Đông trong cục diện mới
Authors: Đỗ, Lê Chi
Keywords: Chủ quyền biển
Cạnh tranh chiến lược
Quân sự hóa các thực thể biển
Biển Đông
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 03 .- Tr.52-58
Abstract: Cục diện Biển Đông thời gian qua đã có những diễn biến phức tạp, những hoạt động mang tính quyết đoán của nhiều nước ở trong và ngoài khu vực nhằm tìm kiếm, giành giật và mở rộng lợi ích của mình tại vùng biển này. Những hoạt động trên khiến cho biển Đông có nguy cơ phải đối mặt với những xung đột cục bộ nếu như các bên liên quan không kiềm chế các hành động của mình. Một trong những nguyên nhân khiến tình hình khu vực này ngày càng trở nên phức tạp là do phía Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động bồi đắp, quân sự hóa các thực thể mà họ chiếm giữ tại đây, qua đó âm mưu thiết lập ưu thế chiến lược trên thực địa. Chiến lược biển đầy tham vọng của nước này cũng phải đối mặt với những thách thức rất lớn trước sự hiện diện ngày càng gia tăng của các cường quốc tại vùng biển tranh chấp. Việt Nam cần có một chiến lược phù hợp trong việc lựa chọn chính sách nhằm tranh thủ những cơ hội, khắc chế những khó khăn thách thức trong bảo vệ và phát huy lợi ích chính đáng của mình tại vùng biển này của chúng ta.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48370
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.82 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.114.32


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.