Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48372
Title: Tác động của tự do thương mại đến các biến số kinh tế vĩ mô của Việt Nam: Tiếp cận từ mô hình kinh tế lượng vĩ mô
Authors: Nguyễn, Việt Hùng
Lê, Thị Kim Chung
Keywords: Tự do hóa thương mại
Thuế nhập khẩu
Mô hình kinh tế lượng vĩ mô
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 06 .- Tr.03-17
Abstract: Bài viết sử dụng mô hình kinh tế lượng vĩ mô để đánh giá tác động của việc cắt giảm thuế quan khi tự do hóa thương mại đến các biến số kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Dựa trên cơ sở số liệu vĩ mô thu nhập được theo tần suất quý từ quý I năm 2000 đến quý IV năm 2016, bài viết đã mô phỏng được tác động của việc cắt giảm 1 điểm phần trăm thuế nhập khẩu khi tự do hóa thương mại đến các biến số kinh tế vĩ mô trong tương lai từ năm 2018 đến năm 2032; từ đó, đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế tác động xấu của tự do hóa thương mại đến kinh tế Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48372
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.07 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.