Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48382
Title: Cạnh tranh và ổn định tài chính của các ngân hàng Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hoàng Phong
Phạm, Thị Bích Duyên
Keywords: Cạnh tranh
Ổn định tài chính
Ngân hàng niêm yết
Phân tích thành phần chính
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 06 .- Tr.35-47
Abstract: Bài viết đánh giá tác động của cạnh tranh đến sự ổn định tài chính của các ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn 2005 – 2017. Từ kết quả nghiên cứu thực nghiệm, bài viết đưa ra một số hàm ý đối với các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản trị ngân hàng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48382
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.234.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.