Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48390
Title: Học tập tư tưởng lấy dân làm gốc của Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Thị Minh Tuyết
Keywords: Học tập tư tưởng
Lấy dân làm gốc
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 02 .- Tr.40-44
Abstract: “Dân là gốc của nước, nước lấy dân làm gốc” là triết lý chính trị của mọi thời đại nhưng đã được Hồ Chí Minh luận giải một cách khoa học và phát triển lên một tầm cao mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48390
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.