Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/483
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Trân
dc.date.accessioned2018-04-18T03:01:56Z-
dc.date.available2018-04-18T03:01:56Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1859-4794
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/483-
dc.description.abstractĐầu năm mới 2018, nhìn lại năng lực cạnh tranh của đất nước và đóng góp của khoa học và công nghệ (KH&CN) vào năng lực đó; phân tích, so sách với thế giới và khu vực; từ đó nêu lên những vấn đề cần quan tâm; thiết nghĩ đó cũng là một cách đồng hành ngày Xuân cùng doanh nghiệp.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 1 .- Tr.23-26
dc.subjectChỉ số năng lực cạnh tranhvi_VN
dc.subjectĐổi mới công nghệvi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.titleThấy gì từ chỉ số năng lực cạnh tranh và đổi mới công nghệ của Việt Nam 2006-2017vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.32 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.