Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/484
Title: Khởi nghiệp là chấp nhận mạo hiểm trong sự tính toán, dự đoán những rủi ro có thể xảy ra
Authors: TH
Keywords: Khởi nghiệp
Rủi ro
Mạo hiểm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 1 .- Tr.27-28
Abstract: Đó là chia sẻ của ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco). Theo ông, để nâng cao hơn nữa tinh thần khởi nghiệp quốc gia, một doanh nghiệp mở rộng quy mô kinh doanh, mở thêm ngành nghề mới dựa trên đổi mới sáng tạo cũng nên được coi là khởi nghiệp, một doanh nghiệp có thể có nhiều chu kỳ khởi nghiệp khác nhau. Quan điểm này được ông đúc rút từ thực tiễn hơn 20 năm xây dựng và phát triển Thaco từ một xưởng sửa chữa ô tô nhỏ trở thành công ty sản xuất ô tô hàng đầu ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/484
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.72 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.