Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48401
Title: Sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ vào chuỗi giá trị toàn cầu
Authors: Nguyễn, Việt Khôi
Phan, Thị Thanh Huyền
Chaudhary, Shashi Kant Prasad
Keywords: Chuỗi giá trị
Chuỗi giá trị toàn cầu
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Quan hệ trong chuỗi giá trị toàn cầu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 04 .- Tr.23-35
Abstract: Trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế thế giới, việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu là xu thế phát triển tất yếu của nhiều ngành nghề ở các quốc gia. Không nằm ngoài xu thế đó, Việt Nam đã và đang dần dần khẳng định vị thế của mình trong chuỗi giá trị. Sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu đã mang tới cho các doanh nghiệp Việt Nam những cơ hội phát triển tiềm năng như mở rộng quy mô sản xuất, gia tăng thị phần tiêu thụ, nâng cao lợi nhuận kinh doanh… Chính vì vậy, nhằm gợi mở cho các nghiên cứu sau này về quan hệ giữa chuỗi giá trị và các doanh nghiệp, bài viết cập nhật những cách tiếp cận lý thuyết về sự tham gia của các doanh nghiệp nhỏ và vừa vào chuỗi giá trị toàn cầu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48401
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.