Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48418
Title: Triển vọng tham gia chuỗi dệt may khu vực Lan Thương – Mê công của Việt Nam
Authors: Võ, Thị Minh Lệ
Nguyễn, Thị Hồng Nga
Keywords: Dệt may
Chuỗi giá trị
Khu vực Lan Thương – Mê Công
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 04 .- Tr.55-65
Abstract: Trong những năm qua dệt may luôn là ngành xuất khẩu then chốt của Việt Nam và có nhiều đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế đất nước. Bên cạnh các hiệp định thương mại tự do, việc tham gia sâu vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu cũng là một trong những nền tảng cơ sở giúp sản phẩm dệt may Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế. Sau bốn năm thành lập, Sáng kiến Lan Thương – Mê Công đã trở thành một kênh hợp tác hấp dẫn đối với sáu quốc gia cùng chia sẻ dòng sông Mê Công. Với tư cách là quốc gia thành viên, Việt Nam cũng đang tích cực hội nhập vào chuỗi giá trị này ở nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành dệt may. Bài viết này phân tích thực trạng của ngành dệt may Việt Nam, từ đó nhận định triển vọng của Việt Nam khi tham gia vào chuỗi dệt may Lan Thương – Mê Công dựa trên các đánh giá về thế mạnh và khó khăn của ngành trong chuỗi giá trị này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48418
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.