Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48426
Nhan đề: Phát triển của kinh tế tư nhân ở Trung Quốc từ sau cải cách mở cửa đến nay và vai trò của nó đối với nền kinh tế Trung Quốc
Tác giả: Hà, Thị Hồng Vân
Đỗ, Diệu Hương
Trần, Thị Hải Yến
Từ khoá: Cải cách mở cửa
Kinh tế tư nhân
Trung Quốc
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 05 .- Tr.12-28
Tóm tắt: 40 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc cũng gắn liền với 40 năm cải cách và phát triển kinh tế tư nhân. Trên thực tế, quá trình này đã trải qua những giai đoạn thăng trằm để có được vị trí vững chắc trong nền kinh tế quốc dân của Trung Quốc. Từ giai đoạn bị cấm phát triển hoàn toàn đến bị hạn chế, sau đó là khuyến khích phát triển và trở thành “thành phần quan trọng” của nền kinh tế như hiện nay. Trên thực tế, kinh tế tư nhân Trung Quốc đã đi vào tăng trưởng ổn định, ngày càng phát huy vai trò trong quá trình gia tăng lượng việc làm, thúc đẩy sáng tạo, mở rộng quy mô xuất khẩu hàng hóa và cải thiện đời sống người dân trong nước.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48426
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.244.105


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.