Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48429
Title: Diễn biến mới và tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam
Authors: Bùi, Ngọc Sơn
Keywords: Chiến tranh thương mại
Tranh chấp địa chính trị
Kinh tế toàn cầu
Mỹ
Trung Quốc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 05 .- Tr.29-36
Abstract: Sau hơn một năm kể từ tháng Năm 2018, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang có những leo thang nguy hiểm gây tổn hại nặng nề đến kinh tế toàn cầu. Bằng việc tìm hiểu bản chất của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc, bài viết này đi đến kết luận rằng: i) cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc không phải chỉ là vì thương mại và hay tiền bạc mà còn mang tính chất cuộc chiến đấu địa chính trị nên sẽ còn phức tạp kéo dài; ii) kinh tế thế giới sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực từ xung đột này nhưng không lớn; và iii) Việt Nam chịu tác động tiêu cực nhiều hơn là tác động tích cực từ cuộc chiến thương mại này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48429
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.237.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.