Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48447
Title: Thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu: Sau 2 năm nhìn lại
Authors: Bùi, Nhật Quang
Hà, Huy Ngọc
Keywords: Nghị quyết 120/NQ-CP
Phát triển bền vững
Biến đổi khí hậu
Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 09 .- Tr.03-12
Abstract: Trước những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đến phát triển kinh tế - xã hội và môi trường vùng đồng bằng sông Cửu Long, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 120/NQ-NP về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Sau hai năm thực hiện, Nghị quyết đã lộ rõ một số bất cập. Bài viết sử dụng các phương pháp tổng quan tài liệu nghiên cứu, phân tích, thống kê, mô tả và thu tập số liệu từ các bộ, ngành liên quan từ năm 2012 đến nay để phân tích bối cảnh ra đời của Nghị quyết cũng như quá trình triển khai thực hiện, từ đó phân tích những hạn chế và đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48447
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.03 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.