Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48448
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH một thành viên Phát Tài tỉnh Hậu Giang
Authors: Trần, Khánh Dung
Trần, Bảo Ngọc
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh Công Ty TNHH MTV Phát Tài giai đoạn 2017 đến 6 tháng đầu năm 2020. Từ đó để xuất một số giải pháp nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Phát Tài.
Description: 72 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48448
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
953.75 kBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.