Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48454
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sữa thực vật của người tiêu dùng tại thành phố Cần Thơ
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Nguyễn, Thị Ngọc Như
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sữa thực vật của người tiêu dùng tại TP. Cần Thơ, từ đó đề xuất các hàm ý chính sách nhằm đẩy mạnh tiêu dùng sữa thực vật tại TP. Cần Thơ.
Description: 91 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48454
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.