Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48456
Title: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của sinh viên các ngành tiên tiến, chất lượng cao tai trường Đại học Cần Thơ
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Huỳnh, Chi
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của sinh viên các ngành tiên tiến, chất lượng cao tại trường Đại học Cần Thơ, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo để thu hút thêm nhiều người học hơn nữa.
Description: 120 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48456
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.